domáca politika zahraničná politika ekonomika bezpečnosť vzdelávanie technológie kultúra
médiá viera rodina zdravie záľuby šport iné
zapalka.sk logo
RSS
prihlasovacie meno:

heslo:


[Registracia]
[Pravidla diskusie]

blogeri

 

najčítanejšie


najdiskutovanejšie

 

Informácie o nových článkoch

 
zadajte svoj e-mail:

Prejavy Vladimíra Palka

Prejav na Sneme KDH v Prešove :: 19.6.2007
Želám si, aby sme si potvrdili hodnoty, na ktorých sme vznikli a na ktorých sme stáli, a ktoré nás držali. Želám si, aby sme boli akcieschopnou stranou, ktorá robí razantnú kresťanskodemokratickú politiku, stranou rodiny, nielen slovami ale i zásadnými činmi. Želám si, aby sme boli stranou jednotnou v pravde, stranou, v ktorej sa nájdu všetci kresťanskí demokrati.
Vystúpenie Vladimíra Palka k návrhu skupiny poslancov NR SR na prijatie Deklarácie NR SR k rokovaniam o budúcom statuse srbskej provincie Kosovo :: 28.3.2007
Smer a predseda vlády nechcú prijať skutočné vyhlásenie slovenského parlamentu, skutočne odmietajúce Ahtisaariho plán a skutočne podporujúce územnú celistvosť Srbska. Robí tak preto, lebo nemá politickú schopnosť a silu obhajovať takúto správnu politiku v zahraničí.
Vystúpenie Vladimíra Palka k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2007 :: 8.12.2006
V minulosti súčasný minister vnútra Robert Kaliňák dosť tvrdo kritizoval skutočnosť, že štátny rozpočet dopredu stanovuje výšku vybratých pokút za dopravné priestupky. Navrhuje, aby sa vybralo, a to je, prosím pekne, záväzný ukazovateľ, aby sa vybralo o 45 mil. korún viacej ako v roku 2006. Vidíme, že nielen lož má krátke nohy, aj populizmus a populistická kritika má krátke nohy.
Vystúpenie k návrhu skupiny poslancov NR SR na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii :: 19.10.2006
Je tu dôvodné podozrenie, že orgány štátu, štátne orgány Slovenskej republiky, funkcia prezidenta Slovenskej republiky boli zneužité na krytie páchateľov, ktorí tiež boli súčasťou štátnej moci. Nič viac ani nič menej. Tento problém je bremenom, ktorý poškodzuje našu štátnosť.
Vystúpenie k návrhu skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov :: 18.10.2006
Cieľom tejto novely zákona je odbremenenie Slovenskej informačnej služby od povinností súvisiacich so získavaním, sústreďovaním a vyhodnocovaním informácií o všetkých formách organizovanej trestnej činnosti.
Vystúpenie k návrhu skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :: 18.10.2006
Predkladám návrh na to, aby príslušníkov Policajného zboru nepreveroval Národný bezpečnostný úrad a Slovenská informačná služba, ale aby previerky príslušníkov Policajného zboru vykonával samotný Policajný zbor. Ak sú osobitne mimo právomocí SIS a Národného bezpečnostného úradu preverovaní vojaci, nie je dôvod k tomu, aby, v prípade policajtov to bolo inak.
Vystúpenie k návrhu poslancov NR SR Vladimíra PALKA a Pavla MINÁRIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších :: 5.9.2006
Cieľom návrhu novely zákona je sťažiť predstaviteľom organizovaného zločinu a osobám z kriminálneho prostredia získavať priestor v elektronických médiách, a tým sa usilovať o dosiahnutie spoločenskej akceptácie. To znamená v úvodzovkách vyjsť z podsvetia.
Vystúpenie k návrhu poslancov NR SR Vladimíra PALKA a Pavla MINÁRIKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách :: 5.9.2006
V roku 2005 sme dosiahli chvályhodný rekord za celé obdobie samostatnej Slovenskej republiky, kedy došlo k najmenšiemu počtu úmrtí na cestách v dôsledku dopravných nehôd, aj k najmenšiemu počtu ťažkých zranení. Aj keď sme v porovnaní s bývalými socialistickými krajinami, ktoré vstúpili do EÚ na tom najlepšie, tak to porovnanie vyzerá podstatne horšie, keď sa porovnáme so starými členskými krajinami Európskej únie.
Prejav Vladimíra Palka na Sneme KDH v Ružomberku :: 22.10.2005
Niektoré médiá vyslovujú i morálne súdy aj nad postojom KDH v terajšej menšinovej vláde. KDH bolo za predčasné voľby po súhlase celej koalície. Preto, lebo uprednostňujeme postaviť sa problému menšinovosti čelom. Rešpektujeme názor koaličného partnera SDKÚ, ktorý zvolil pragmatizmus.
Prejav Vladimíra Palka na Sneme KDH v Spišskej Novej Vsi :: 5.4.2003
KDH je dnes jediná strana na Slovensku, ktorá môže povedať: Boli sme v slovenskom parlamente po všetkých parlamentných voľbách od roku 1989.

doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.Informácie o Vladimírovi Palkovi

 
zadajte svoj e-mail:

   
© 2007 zapalka.sk