domáca politika zahraničná politika ekonomika bezpečnosť vzdelávanie technológie kultúra
médiá viera rodina zdravie záľuby šport iné
zapalka.sk logo
RSS
prihlasovacie meno:

heslo:


[Registracia]
[Pravidla diskusie]

blogeri

 

najčítanejšie


najdiskutovanejšie

 

Informácie o nových článkoch

 
zadajte svoj e-mail:

Vystúpenie Vladimíra Palka k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2007

Prejavy Vladimíra Palka :: 8.12.2006
> tlač
Vážený pán minister, vitajte. Bude to dialóg medzi nami dvomi.

Vážený pán predsedajúci, vážený člen vlády, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

dovoľte, aby som zhodnotil návrh zákona o štátnom rozpočte z pohľadu kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Konštatujem, že ide o rozpočet prekvapujúci a takmer likvidačný, trúfam si povedať. Čo je zaujímavé, je to tiež rozpočet, ktorý je v rozpore s programovým vyhlásením vlády. V oblasti príjmov návrh prináša prekvapujúce skutočnosti.

V minulosti súčasný minister vnútra Robert Kaliňák dosť tvrdo kritizoval skutočnosť, že štátny rozpočet dopredu stanovuje výšku vybratých pokút za dopravné priestupky. Dnes z návrhu štátneho rozpočtu vidíme, že pán minister vnútra si počína rovnako. Čo rovnako, ba čo viac! Navrhuje, aby sa vybralo, a to je, prosím pekne, záväzný ukazovateľ, aby sa vybralo o 45 mil. korún viacej ako v roku 2006. Vidíme, že nielen lož má krátke nohy, aj populizmus a populistická kritika má krátke nohy.

Zaujímavý jav v rozpočte je v oblasti príjmov rezortu, kde nebývalým spôsobom sa navyšujú príjmy, z odpredaja majetku ministerstva sa chce získať do štátneho rozpočtu dokonca o 300 mil. korún viac. Neviem o tom, že by malo ministerstvo vnútra toľko prebytočného majetku, aby sa takýmto spôsobom navyšovali príjmy za jeho odpredaj.

Ale poďme k výdavkom. V oblasti výdavkov považujem vládou navrhované šetrenie, zdôrazňujem šetrenie na bezpečnosti občanov za takmer likvidačné. Navrhuje sa nominálny pokles bežných výdavkov oproti roku 2006 o 100 mil. korún. Bežné výdavky sú výdavky ako na benzín, na bežné opravy, výdavok na energie atď. Ak by sa chcela udržať úroveň roku 2006, tak by sa, samozrejme, tieto výdavky museli navyšovať prinajmenšom o inflačný koeficient, ale ony sa znižujú, nominálne sa znižujú o 100 mil. korún.

Pán minister vnútra ohlásil už v auguste tohto roku personálne zmeny na všetkých úrovniach Policajného zboru. Síce ich doteraz neuskutočnil, prešlo už 5 mesiacov, čo to tak asi urobilo s disciplínou nadriadených aj podriadených. S motiváciu nadriadených, aby udržiavali poriadok, čo to asi urobilo s tou disciplínou? Ale o tom dneska nechceme hovoriť. Snáď tie personálne zmeny avizované urobí, avšak každá vlna personálnych zmien so sebou prináša zvýšený nápor na osobitný účet ministerstva vnútra. Vyplácajú sa odchodné v státisícových sumách na jedného odídeného policajta, vznikajú noví poberatelia relatívne vysokých policajných dôchodkov. Napriek očakávanému zvýšenému náporu na osobitný účet ministerstva sa však v štátnom rozpočte na rok 2007 dotácia osobitného účtu nerieši, nijakým spôsobom sa dotácia nenavyšuje. Dovoľte mi zacitovať z programového vyhlásenia vlády. Citujem: „Sociálny systém policajtov si zasluhuje osobitné postavenie. Vláda chce zefektívnením tohto systému nielen zachovať, ale ďalej prehĺbiť sociálne istoty policajtov, stabilizovať ich postavenie v spoločnosti a posilniť spoločenskú prestíž tohto povolania,“ koniec citátu. Ak to vláda myslí úprimne, mala by na sociálny systém policajtov vyčleniť dostatok finančných prostriedkov. Čo však nerobí, konštatujem, keď si prečítam návrh rozpočtu.

Ak sa v programovom vyhlásení vlády požaduje, citujem: „Dostatočne finančne, personálne a materiálno-technicky zabezpečený výkon služby Policajného zboru,“ koniec citátu, potom nerozumiem, ako môže vláda premiéra Fica predložiť do parlamentu návrh na zníženie kapitálových výdavkov ministerstva vnútra o polovicu.

Čo to znamená. Budú chýbať peniaze na úpravu budov, v rozpočte nie je ani koruna na nákup automobilov, aby mi nebolo vytýkané, že sa starám o niečo, čo som ja mal zabezpečiť ako minister, tak podotýkam, že v rozpočte na tento rok, pred rokom som dohodol 216 mil. korún na autá.

Pripomínam, nedávno došlo k tragickej udalosti v Polomke, vtedy prvou trošku splašenou reakciou ministerstva vnútra bolo tvrdenie, že na príčine je zlé materiálne a technické zabezpečenie polície. Po takom niečom by človek čakal, že teda rozpočet sa bude navyšovať, najmä kapitálové výdavky, ale on sa znižuje. Ako som povedal, znižuje sa na polovicu, to je skutočne niečo nevídané.

Aby som tento neprijateľný návrh vlády Roberta Fica ešte viac priblížil, tak uvediem nasledujúce fakty. Na informatiku a telekomunikácie boli kapitálové výdavky v roku 2006 314 mil. korún, na rok 2007, teda to, čo sa navrhuje, je to 135 mil. korún, čo je zníženie o 57 %. V roku 2006 bolo na investičnú výstavbu, autá a podobne vyčlenených 630 mil. korún a v roku 2007 je to 276 mil. korún, čo je zníženie o 56 %. Toľko ku kapitálovým výdavkom.

Pán predseda vlády Robert Fico od svojho nástupu do funkcie rozpráva o okamžitom zrušení krajských úradov, nechal si to aj schváliť v programovom vyhlásení vlády. V rozpočte na rok 2007 však na tento svoj zámer zrejme pozabudol, v rozpočte sa so zrušením krajských úradov neráta. Paradoxne na aparát sekcie verejnej správy, ktorá kontroluje krajské úrady, sa dokonca pridáva 20 %, a síce z 279 mil. na 334 mil. korún. Podľa návrhu sa ráta dokonca aj s nárastom počtu zamestnancov.

Rád by som sa vyjadril k platom policajtov. To je téma, ktorá sa v minulosti ukázala ako citlivá, výbušná. Pripomíname si rok od demonštrácií policajných odborárov, pamätám si, ako vtedy terajší minister vnútra postával vedľa tribúny a drukoval. Vláda dnes plánuje v rozpočte na rok 2007 zvýšiť o 5 % tarifné platy policajtov. Tá suma tak zhruba zodpovedá inflácii, ktorá sa očakáva, ale pozor, služobný príjem policajtov zďaleka nepozostáva iba z tarifných platov. Sú tam aj iné položky. Je tam hodnostný príplatok, je tam osobný príplatok, osobitný príplatok a ďalšie. Na zvýšenie týchto však peniaze v rozpočte nie sú. To znamená, že platy policajtov reálne nevzrastú, je pravdepodobné, že dokonca reálne o niečo málo poklesnú. Aký paradox v porovnaní so situáciou spred 1 roka, kedy počas dnešnou vládou, vtedy opozíciou podporovaných demonštrácií odborárov, už vtedy bolo jasné, že nominálne narastú platy policajtov, keď porovnáme rok 2006, koniec roka a rok 2005 o viac ako 10 %. O dvojciferný nárast percent. Veď predsa táto vláda stále hovorí o tom, že chce dať ľuďom viac, chce, aby mali vyššie platy, aby sa im darilo lepšie atď. atď. Ale ona to nerobí.

V programovom vyhlásení vlády je aj ďalší pekný sľub. Citujem: „Vláda Slovenskej republiky sa bude usilovať o väčší objem finančných prostriedkov na činnosť Hasičského a záchranného zboru. Využije na to reštrukturalizáciu použitia prostriedkov z odvodov z povinného zmluvného poistenia, resp. prípadnú možnosť v oblasti zvýšenia odvodu komerčných poisťovní z tohto poistenia,“ koniec citátu. Nuž, ako vyzerá tento väčší objem finančných prostriedkov podľa navrhovaného rozpočtu. Hasiči mali v roku 2006 v rozpočte 2,8 mld. korún. V roku 2007 sa navrhuje ubrať 600 mil. Z povinného odvodu sa navyše predpokladá zníženie príjmov o ďalších 50 mil. korún.

Vážené dámy, vážení páni,

rozpočet ministerstva vnútra je nastavený nesprávne. Jeho rámce sú v rozpore s programovým vyhlásením vlády a ministerstvo vnútra čaká rok prežívania a stagnácie. Preto na aspoň čiastočné zlepšenie situácie predkladám pozmeňujúci návrh. Vo vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2007 navrhujem zvýšiť výdavky o 200 mil. korún v rozpočtovej kapitole Ministerstva vnútra Slovenskej republiky program 06V ochrana verejného poriadku a bezpečnosť a viazať ich na nákup motorových vozidiel pre potreby Policajného zboru. Odôvodnenie: Materiálno-technické zabezpečenie Policajného zboru, obmena a nákup motorových vozidiel sú jedných z kľúčových faktorov efektívneho plnenia cieľov v oblasti ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, najmä na úseku poriadkovej polície, dopravnej polície, justičnej a kriminálnej polície a ochrany štátnych hraníc. Nemenej významné je aj zabezpečenie motorovými vozidlami pre zložky bojujúce s organizovaným zločinom, korupciou, plniace úlohy kriminálneho spravodajstva a ochrany svedka. Vzhľadom na vládou navrhovanú výšku kapitálových výdavkov v rozpočtovej kapitole ministerstva vnútra je nevyhnutné zvýšiť a viazať výdavky kapitoly uvedeným spôsobom.

Ďakujem za pozornosť.


doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.Informácie o Vladimírovi Palkovi

 
zadajte svoj e-mail:

   
© 2007 zapalka.sk