domáca politika zahraničná politika ekonomika bezpečnosť vzdelávanie technológie kultúra
médiá viera rodina zdravie záľuby šport iné
zapalka.sk logo
RSS
prihlasovacie meno:

heslo:


[Registracia]
[Pravidla diskusie]

blogeri

 

najčítanejšie


najdiskutovanejšie

 

Informácie o nových článkoch

 
zadajte svoj e-mail:

Vystúpenie k návrhu skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prejavy Vladimíra Palka :: 18.10.2006
> tlač
Vážené dámy, vážení páni,

dovoľte, aby som stručne vysvetlil zámery predkladaného zákona. Zákon o ochrane utajovaných skutočností upresňuje jeden veľmi dôležitý nástroj tejto ochrany, a to sú bezpečnostné previerky osôb, ktoré majú vo svojom zamestnaní prichádzať do styku s utajovanými skutočnosťami. Takýto ľudia pracujú v štátnej správe, na krajských úradoch, okresných úradoch, na ministerstvách, v ozbrojených silách, v tajných službách, v polícii atď.

Postup pri vykonávaní previerok u zamestnancov rôznych zložiek však nie je rovnaký. V zásade u väčšiny týchto preverovaných osôb prebieha tento proces takto: Slovenská informačná služba, Policajný zbor, iné zložky, iné orgány, postúpia relevantné informácie o preverovanej osobe Národnému bezpečnostnému úradu, ktorý tieto údaje posúdi a rozhodne o tom, či vydá tejto osobe osvedčenie o tom, že sa môže zoznamovať s utajovanými skutočnosťami alebo nevydá. Z uvedeného vyplýva, že orgánom, ktorý je veľmi vyťaženým účasťou na bezpečnostných previerkach je Slovenská informačná služba.

Slovenská informačná služba je zaťažená aj mnohými inými úlohami, ktoré jej stanovuje zákon. Treba poznamenať, že existujú výnimky v procese previerok, ako som tento proces popísal. Napr. previerky príslušníkov vojenského spravodajstva nevykonáva Slovenská informačná služba a Národný bezpečnostný úrad, ale títo sú preverovaní samotným vojenským spravodajstvom. Tak isto všetci príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky, pracovníci ministerstva obrany, nie sú preverovaní NBÚ a SIS, ale previerky kompletne vykonáva vojenské spravodajstvo.

Predkladám návrh na to, aby príslušníkov Policajného zboru takisto nepreveroval Národný bezpečnostný úrad a Slovenská informačná služba, ale aby previerky príslušníkov Policajného zboru vykonával samotný Policajný zbor. Argumenty k tomuto sú dva. Po prvé, ak sú osobitne mimo právomocí SIS a Národného bezpečnostného úradu preverovaní vojaci, nie je dôvod k tomu, aby, v prípade policajtov to bolo inak. Po druhé, túto novelu predkladám spoločne s novelou zákona o Slovenskej informačnej službe.

Všetci vieme, že v posledných rokoch mimoriadne narastá nebezpečenstvo terorizmu. O tom netreba ani veľa hovoriť, stačí sledovať dianie v Európe, v Amerike. Každému je to jasné. Hlavnou inštitúciou pre boj s terorizmom v zmysle zákona o Slovenskej informačnej službe je Slovenská informačná služba, ktorá je však zaťažená aj inými úlohami, napr. i tými, ktoré som už spomínal, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane utajovaných skutočností. Domnievam sa, že kvôli nebezpečenstvu terorizmu je potrebné nejakým spôsobom uvoľniť viac kapacít Slovenskej informačnej služby tým, že ju odbremeníme od iných úloh. Rozhodnutie, že policajtov bude preverovať Policajný zbor je odbremenením Slovenskej informačnej služby, aby mohla uvoľniť viacej svojich kapacít pre boj s terorizmom. Toto je druhý argument pre schválenie návrhu, ktorý vám predkladám so svojimi kolegami.

Ďakujem vám za pozornosť.


doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.Informácie o Vladimírovi Palkovi

 
zadajte svoj e-mail:

   
© 2007 zapalka.sk