domáca politika zahraničná politika ekonomika bezpečnosť vzdelávanie technológie kultúra
médiá viera rodina zdravie záľuby šport iné
zapalka.sk logo
RSS
prihlasovacie meno:

heslo:


[Registracia]
[Pravidla diskusie]

blogeri

 

najčítanejšie


najdiskutovanejšie

 

Informácie o nových článkoch

 
zadajte svoj e-mail:

Vystúpenie k návrhu poslancov NR SR Vladimíra PALKA a Pavla MINÁRIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších

Prejavy Vladimíra Palka :: 5.9.2006
> tlač
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci,

dovoľte uviesť návrh zákona ktorý vzbudil istú polemiku. Cieľom návrhu novely zákona je nič viac, nič menej ako sťažiť predstaviteľom organizovaného zločinu a osobám z kriminálneho prostredia získavať priestor v elektronických médiách, a tým sa usilovať dosiahnuť spoločenskú akceptáciu. To znamená v úvodzovkách vyjsť z podsvetia.

Návrh novely zákona rozširuje viaceré zákazy už existujúce zákazy stanovené v zákone pre vysielateľov televíznej a programovej služby a vysielateľov rozhlasovej programovej služby o zákaz propagovať presný citát "osoby, ktoré vzhľadom na svoje správanie a spôsob života sú odôvodnene považované, alebo sa samé identifikujú ako osoby z kriminálneho prostredia, alebo sú s týmto prostredím spojené", koniec citátu. Máme na mysli najmä osoby z prostredia organizovaného zločinu.

Tento návrh je reakciou na už viackrát odvysielané informácie a relácie kde sú takéto osoby vykresľované ako v podstatne normálni sympatickí občania. V poslednom čase to bola relácia v istej komerčnej televízii 2. augusta 2006 o 19,25 vysielaná. Mala názov, ten názov dala samozrejme tá televízia, ten názov bol mafián.

Pre predstaviteľov organizovaného zločinu ide o typickú snahu zaradiť sa do spoločnosti ako bežní ľudia a šikovní podnikatelia. Televízia aj rozhlas sú silné nástroje a domnievam sa, že je neakceptovateľné, aby sa vysielaním na takejto propagácii podieľali. Štát má legitímny záujem na tom, aby vysielateľ zo zákona alebo na základe licencie zabezpečil objektívne informácie, ktoré sú potrebné na vytvorenie vlastného názoru, preto je neprípustné a pre spoločnosť nebezpečné, ak sú v prípade týchto osôb vysielateľom zamlčované, zľahčované a prekrúcané všeobecne známe skutočnosti, čím sa manipuluje verejnou mienkou v prospech týchto osôb.

Okrem toho, návrh zákona sprísňuje sankcionovanie vysielateľov pokutami. Navrhuje sa, aby sa pri každom opakovanom porušení povinností zvýšila dolná hranica rozsahu pokuty v závislosti od počtu právoplatne uložených pokút radou za porušenie danej povinnosti za posledných 12 mesiacov. Ide o model, ktorý reaguje na neustále porušovanie rovnakých povinností vysielateľmi. Rozsah pokuty v rámci ktorého môže rada vysielateľa sankcionovať sa tak bude každým právoplatným uložením pokuty zužovať smerom k hornej hranici. Na základnú sadzbu sa bude dolná hranica pokuty vracať vždy po 12 mesiacoch, aby rada mohla nižšou pokutou sankcionovať porušenie, ktoré je menej závažné, alebo už ojedinelé.

Vážené pani poslankyne, páni poslanci,

toľko, základné fakty o predloženej novele zákona. Ďakujem za pozornosť.


doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.Informácie o Vladimírovi Palkovi

 
zadajte svoj e-mail:

   
© 2007 zapalka.sk