domáca politika zahraničná politika ekonomika bezpečnosť vzdelávanie technológie kultúra
médiá viera rodina zdravie záľuby šport iné
zapalka.sk logo
RSS
prihlasovacie meno:

heslo:


[Registracia]
[Pravidla diskusie]

blogeri

 

najčítanejšie


najdiskutovanejšie

 

Informácie o nových článkoch

 
zadajte svoj e-mail:

Vystúpenie k návrhu poslancov NR SR Vladimíra PALKA a Pavla MINÁRIKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách

Prejavy Vladimíra Palka :: 5.9.2006
> tlač
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci,

cieľom tohto návrhu zákona je pozitívne ovplyvniť vývoj dopravno-bezpečnostnej situácie na území Slovenskej republiky.

Treba povedať na začiatku, že nie že by sa situácia v oblasti bezpečnosti dopravy, teda situácia na cestách nezlepšovala, chvála Bohu ona sa už posledné roky zlepšuje, čo hovoria štatistiky jasne, ale môžme sa domnievať, že tá situácia by sa mohla zlepšovať podstatne, podstatne rýchlejšie.

V roku 2005 sme dosiahli chvályhodný rekord za celé obdobie samostatnej Slovenskej republiky, kedy došlo k najmenšiemu počtu úmrtí na cestách v dôsledku dopravných nehôd, aj k najmenšiemu počtu ťažkých zranení. Aj keď sme v porovnaní s bývalými socialistickými krajinami, ktoré vstúpili do EÚ na tom najlepšie, tak to porovnanie vyzerá podstatne horšie, keď sa porovnáme so starými členskými krajinami Európskej únie.

Situácia by sa mohla zlepšovať rýchlejšie, ak by sme rozšírili napríklad okruh dôvodov na zadržanie vodičského preukazu v prípade vysokého prekročenia rýchlosti jazdy. Ide totiž o také porušenie pravidiel cestnej premávky, ktoré má z pravidla za následok vznik vážnych dopravných nehôd s tragickým následkom. A preto je potrebné eliminovať takéto porušenia pravidiel cestnej premávky aj prísnejším postihom.

Len pre zaujímavosť, ak dopravné nehody spôsobené v dôsledku nedodržiavania rýchlosti tvoria 16 % zo všetkých dopravných nehôd evidovaných v roku 2005, tak ak sa obmedzíme iba na dopravné nehody so smrteľnými následkami, tak konštatujeme, že prekročenie rýchlosti bolo dôvodom smrteľnej dopravnej nehody v 38 % prípadoch. To znamená, že je namieste zvyšovať sankciu za prekročenie rýchlosti. Nie je to sankcia ktorá by bolo nejaká drastická a drakonická. Navrhujeme aby došlo automaticky k zadržaniu vodičského preukazu v prípade, ak vodič v obci prekročí rýchlosť o viac ako 30 km/hod a mimo obce o viac ako 50 km/hod. Ja si myslím, že nie je to také tvrdé, ak budeme striktne žiadať od vodičov aby nešli 100 km/hod cez obec, alebo 180 km/hod po diaľnici. Bohužiaľ sú aj takí, ktorí si myslia že to môžu robiť.

Okrem tohto návrhu ešte navrhujeme doplnenie možnosti povoliť dopravným značením otáčanie v križovatke a v jej tesnej blízkosti, tam kde to miestne pomery umožňujú.

Zároveň tiež navrhujeme zaviesť povinné nosenie ochrannej prilby pre deti na bicykli do 15 rokov. Samozrejme na cestných komunikáciách, nie pri bežnom bicyklovaní, keď sa hrajú niekde na dvore. Keďže vo vekovej skupine osôb mladších ako 15 rokov je zvýšený počet rôznych úrazov súvisiacich s jazdou na bicykli. Návrh má za cieľ prispieť k ochrane zdravia detí a predchádzať úrazom hlavy, ktoré majú v detskom veku fatálne následky.

Niečo z týchto návrhov som predkladal už pred viac ako rokom ešte ako minister, vtedy tie návrhy neboli prijaté. Ale skôr z iných dôvodov ako z vecných dôvodov. Dámy a páni toľko k uvedeniu návrhu zákona. Prosím o jeho podporu.

Ďakujem za slovo.


doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.Informácie o Vladimírovi Palkovi

 
zadajte svoj e-mail:

   
© 2007 zapalka.sk