domáca politika zahraničná politika ekonomika bezpečnosť vzdelávanie technológie kultúra
médiá viera rodina zdravie záľuby šport iné
zapalka.sk logo
RSS
prihlasovacie meno:

heslo:


[Registracia]
[Pravidla diskusie]

blogeri

 

najčítanejšie


najdiskutovanejšie

 

Informácie o nových článkoch

 
zadajte svoj e-mail:

Prejav Vladimíra Palka na Sneme KDH v Spišskej Novej Vsi

Prejavy Vladimíra Palka :: 5.4.2003
> tlač
Vážené delegátky, vážení delegáti snemu, milí priatelia!

sme na prvom sneme od konania parlamentných volieb. Pred týmito voľbami sme prešli celé Slovensko a podali sme ruku státisícom ľudí. Je preto prirodzené zamyslieť sa nad ich výsledkom. Čo je ich odkazom pre KDH? Odkaz je nasledovný:

1)Želania našich neprajníkov, aby KDH ako tzv. malá strana zanikla, sa nenaplnili!

2) Požiadavka KDH z jesene 2001, aby tu po voľbách vznikla vláda KDH, ANO, SMK a SDKÚ, sa naplnila presne. Nenechali sme sa vydierať ani Mečiarom ani Ficom. Ako už mnohokrát predtým, aj dnes môžeme hrdo povedať: Mali sme pravdu!

3) KDH je dnes jediná strana na Slovensku, ktorá môže povedať: Boli sme v slovenskom parlamente po všetkých parlamentných voľbách od roku 1989.

Tento odkaz nás napĺňa sebadôverou. Kto, ak nie my, si má dnes na Slovensku dôverovať? Tí, čo boli silní, ale medzitým zanikli? Tí, čo boli silní, ale dnes sú zoslabnutí a izolovaní? Alebo snáď tí, ktorých ešte čas nepreveril?

Sebadôvera neznamená sebauspokojenie. Sebadôvera nás zaväzuje otvorene formulovať náš pohľad na Slovensko. Práve kvôli tomu tu sme!

Na Slovensku sa končí jedna významná etapa. Je za nami etapa, kedy sa vytvorilo a potvrdilo Slovensko ako demokratický európsky štát. Bola to etapa, kedy sa Slovensko muselo vysporiadať s recidívou komunistických praktík v období 1994 - 1998. Bola to etapa, kedy Slovensko vstupovalo do NATO a EÚ. Z logiky veci vyplývalo, že vzťah Slovenska k NATO, EÚ a USA bol tak trochu vzťahom žiaka k učiteľovi. Tesne po páde komunizmu to bolo prirodzené. Chceli sme sa stať súčasťou západného klubu. Kto chce vstúpiť do klubu, musí splniť podmienky členstva. Táto etapa sa fakticky skončila pozvaním Slovenska do NATO a Európskej únie. Táto etapa sa formálne skončí na budúci rok dátumom vstupu do týchto inštitúcií.

Dnes začína nová etapa. Z učiteľa a žiaka sa stávajú partneri. Samozrejme, že ešte roky budeme doháňať Západ po ekonomickej stránke. Samozrejme, že sa budeme musieť zamýšľať nad otázkou, akú dôchodkovú reformu chceme. Samozrejme, že budeme tvrdo diskutovať ako zaviesť rovnú daň, koľkopercentnú a s akými odpočitateľnými položkami. Samozrejme, že musí ďalej pokračovať zápas za právny štát, za vymožiteľnosť práva, za lepšiu prácu súdov a polície.

Vieme, že musíme tvrdo chrániť Slovensko a Európu pred nelegálnou migráciou z juhu a východu. Vieme, že musíme dokončiť reformu verejnej správy. Vieme, že musíme naučiť štátneho úradníka, či už je v uniforme alebo v civile, že je tu pre občana. Vieme, že musíme dokončiť reformu polície vytvorením jednotnej zložky kriminálnej a justičnej polície. Vieme, že musíme usporiadať policajný zbor tak, aby čo najviac policajtov bolo v uliciach. Vieme, že sa musíme vysporiadať s organizovaným zločinom a korupciou. Vieme, že pre boj s nimi musíme vytvoriť špeciálne útvary v polícii, prokuratúre a na súdoch. Zo Slovenska nebude ani Sicília, ani Srbsko! Poznáme naše domáce úlohy a budeme ich plniť.

Čosi sa však už definitívne mení. Čím viac Slovensko na sebe pracuje, tým viac aj vidí. Vidíme, že v novom európskom alebo atlantickom prostredí i my máme čo povedať. Vidíme problémy i ohrozenia nového prostredia. KDH je lídrom Slovenska pri formulovaní slovenských pohľadov na naše národné záujmy v novom spoločenstve, ktorého sa stávame súčasťou. KDH je lídrom Slovenska pri formulovaní slovenských odpovedí na výzvy medzinárodného spoločenstva.

KDH nie je protiamerické. Hodnotami nám je veľmi blízka republikánska strana Spojených štátov amerických. Oceňujeme význam Spojených štátov amerických pre našu slobodu. Nevyhýbame sa ani najťažšiemu zo všetkých politických konfliktov - vojne, ak je nevyhnutná. Preto vždy budeme podporovať budovanie našich ozbrojených síl. Preto sme podporili vyslanie našich vojakov do Afganistanu. Pretože z územia Afganistanu boli teroristami napadnuté Spojené štáty. My sa nezriekame našich spojencov v ich ťažkej hodine.

Ale! Ale nie sme ani Yes – meni. Neprikyvujeme automaticky na každú výzvu zapojiť našu krajinu do vojny. Sami zvažujeme morálne otázky a záujem Slovenska. Takému postoju chceme učiť našu krajinu. A tešíme sa, že hlas KDH znie jednotne s hlasom pápeža Jána Pavla II. Nezneužívame však to, že verejná mienka je na našej strane. V duchu sme s našimi vojakmi pri irackých hraniciach. Želáme im, aby sa po skončení poslania vrátili zdraví k svojim rodinám. Chlapci, držte sa!

Vážené delegátky, vážení delegáti,

KDH musí viesť Slovensko k tomu, aby sa zo žiaka stalo partnerom aj vo vzťahu k Európskej únii. Európska únia sa ukázala ako projekt schopný dlhodobo reálne existovať. Iné projekty Európy existujú iba na papieri. Rešpektujeme to. Budúcnosť Slovenska vidíme v Európskej únii. Veľmi pozorne však sledujeme diskusiu o hodnotách, na ktorých sa má EÚ zjednotiť. Veľmi pozorne sledujeme aj diskusiu o cieľovej podobe Európskej únie. A práve tu vidíme veľké problémy. Vidíme dva veľké problémy, na ktoré chceme Slovensko upozorniť.

1. V Európskej únii, ako napokon v celej západnej civilizácii, prebieha kultúrna vojna. Je to zvláštna vojna. Bojuje v nej iba jedna strana. Kto sú tí, čo bojujú? Sú to ľavicoví liberáli. Nemajú menší cieľ ako demontovať kresťanskú civilizáciu. Vnucujú nám zvrátený pohľad na piliere spoločnosti, ktorými sú rodina a manželstvo. Spochybňujú ľudský život na jeho počiatku i na konci. Prekrúcajú dejiny. Takzvanou politickou korektnosťou určujú, o čom sa smie a o čom sa nesmie diskutovať. Bez ohľadu na mienku rodičov určujú, čo sa majú alebo nemajú učiť ich deti v škole. Preniesli kultúrnu vojnu aj na pôdu Európskej únie. Čo sú vlastne zač títo ľavicoví liberáli? Nie sú to vlastne komunisti? Nie, sú to iba ich bratranci. S Leninom majú spoločného deduška - Karola Marxa.

A kto sú tí, čo v kultúrnej vojne nebojujú? Hoci by mali! Sú to i európske pravicové, pôvodne kresťanské strany. Tieto si dnes dovolia súperiť s ľavicou trebárs na poli ekonomiky alebo bezpečnosti či obrany. Z bojiska kultúrnej vojny však odišli už dávno. Ustúpili tlaku liberálno-ľavicových médií. Namiesto súbojov s euromarxistickými intelektuálmi hľadajú kompromisy.

Kultúrnej vojne sa však nevyhneme. Pokušením dezercie z bojiska kultúrnej vojny prešlo i KDH v deväťdesiatych rokoch. Ako sa však na vás dnes pozerám, snáď nám ešte valaška z ruky nevypadla! Lebo zápasiť o kresťanskú civilizáciu musíme. Ako na Slovensku tak aj v Európskej únii. Prežili sme Lenina, prežijeme aj jeho bratrancov! Na Slovensku aj v Európskej únii!

2. V EÚ sa hľadá odpoveď na otázku: Má byť EÚ štátom alebo zmluvou medzi štátmi? Ostane štátom Slovensko alebo bude iba regiónom v štáte Európska Únia? Štát je spájaný hlbokými väzbami medzi jeho občanmi. Môže to byť štát národný alebo ho môže spájať hlboká historická a kultúrna tradícia. V Európe žije mnoho národov rôznych jazykov. Európa je priestor, v ktorom sa rozšírilo kresťanstvo po zániku Rímskej ríše. Európu môže spájať kresťanská tradícia a kultúra. Európska únia ju však nedokáže prijať. Aj preto je lepšie, ak štátom ostane Slovensko. O budúcom usporiadaní EÚ diskutuje Konvent. Slovenskí zástupcovia v ňom však nemajú mandát na to, akú predstavu majú podporovať. Slovenskí zástupcovia vlastne ani nemôžu mať žiaden mandát. Pretože Slovensko žiadnu predstavu nemá!

Milí priatelia, presvedčme Slovensko o našej predstave! Aktom, ktorým si Slovensko osvojí túto predstavu, bude Ústavný zákon! Ústavný zákon, ktorým náš parlament vyriekne, že Slovensko bude aj po vstupe do Únie naďalej rozhodovať o otázkach etiky i kultúry, v otázkach obrany a bezpečnosti, v otázkach priamych daní ako aj v ďalších ekonomických otázkach. Ústavný zákon bude zaväzovať predstaviteľov SR pri ďalšom rozhodovaní o vývoji EÚ. Tak vkročí Slovensko do svojej novej etapy. Slovensko odrastené zo žiackych nohavíc. Slovensko ako suverénny partner ostatných európskych krajín.

Vážené delegátky, vážení delegáti,

toto sú výzvy pre Slovensko v jeho novej etape. Toto sú výzvy pre KDH v jeho novej etape. KDH hralo pri budovaní Slovenska ako európskeho demokratického štátu najdôležitejšiu úlohu. KDH musí hrať najvýznamnejšiu úlohu aj pri budovaní Slovenska ako suverénneho partnera európskych štátov!

Nie sú to trochu priveľké výzvy pre jednu desaťpercentnú stranu malej krajiny? Môžeme ovplyvniť Európu? Nájdeme spojencov? Máme na to?

V každom prípade, tie výzvy tu sú. Tie výzvy tu sú a čakajú, či ich prijmeme. Či obstojíme, ak ich prijmeme, záleží len od nás.

Držme slovenskú budúcnosť v našich rukách!


doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.Informácie o Vladimírovi Palkovi

 
zadajte svoj e-mail:

   
© 2007 zapalka.sk