domáca politika zahraničná politika ekonomika bezpečnosť vzdelávanie technológie kultúra
médiá viera rodina zdravie záľuby šport iné
zapalka.sk logo
RSS
prihlasovacie meno:

heslo:


[Registracia]
[Pravidla diskusie]

blogeri

 

najčítanejšie


najdiskutovanejšie

 

Informácie o nových článkoch

 
zadajte svoj e-mail:

Detský bonus

ekonomika :: Milan Krajniak :: 14.5.2007
> tlač
Prvá časť návrhu novej ekonomickej agendy pod názvom Ekonomika konzervatívnej solidarity sa venovala problematike rodičovského bonusu. Podstata rodičovského bonusu spočíva v tom, že štát aspoň čiastočne vynahradí náklady, ktoré mali rodičia spojené s výchovou detí, a to vo forme bonusu k penzii za každé pracujúce dieťa. Rodičovský bonus sa teda týka rodičov, ktorí už dieťa vychovali. Detský bonus je navrhovaný nástroj, ktorým štát pomáha rodičom aktuálne vychovávajúcim dieťa alebo deti.

V súčasnosti štát podporuje rodiny vychovávajúce deti najmä prostredníctvom troch druhov podpory. Prvým je rodičovský príspevok vo výške 4.440,- Sk mesačne, ktorý je poskytovaný okrem výnimiek do troch rokov dieťaťa. Druhou formou podpory je prídavok na dieťa, ktorý je poskytovaný na nezaopatrené dieťa vo výške 540,- Sk mesačne. Treťou formou podpory je daňový bonus vo výške 540,- Sk mesačne, ktorý je poskytovaný v prípade, ak aspoň jeden z rodičov pracuje.

Ak má rodina jedno dieťa, podpora štátu teda dnes mesačne činí 5520 Sk. V prípade dvoch detí je to 6600 Sk, pri troch deťoch 7680 Sk, pri štyroch deťoch 8760 Sk a pri piatich deťoch 9840 Sk mesačne. Za každé ďalšie dieťa teda štát „platí“ o 1080 Sk mesačne viac.

Za jeden z najväčších problémov dnešných rodičov považujeme výpadok druhého príjmu. Tento problém navrhujeme zmierniť prostredníctvom detského bonusu. Detský bonus je druhom daňového bonusu, ktorý by dostával rodič vychovávajúci druhé, tretie a každé ďalšie dieťa, a to do veku 5 rokov dieťaťa. Naša predstava je nasledovná:

Za druhé dieťa vo veku od narodenia do piatich rokov by dostávala rodina detský bonus vo výške plus 5.000 Sk mesačne.

Za tretie, štvrté a každé ďalšie dieťa vo veku od narodenia do piatich rokov by dostávala rodina detský bonus vo výške plus 7.000 Sk mesačne.

OD detského bonusu si nesľubujeme nereálne veci. Neveríme, že by štát mohol s pomocou ekonomických nástrojov priamo ovplyvniť rozhodnutie rodičov, koľko detí chcú mať. Koniec koncov, najmenej detí sa dnes na Slovensku rodí v regiónoch, ktoré sú na tom ekonomicky najlepšie. Odmietame sociálne inžinierstvo pri snahe zvýšiť pôrodnosť obyvateľstva. Veľmi pozorne vnímame príklady z histórie, napríklad Talianska 30. rokov alebo Švédska 80. rokov dvadsiateho storočia, kedy mohutná propopulačná politika štátu neviedla k očakávaným výsledkom.

Sme však presvedčení, že detský bonus je nástrojom na zväčšenie slobody rozhodovania. Sme presvedčení, že na Slovensku žije veľa rodín, ktoré by mali radi o jedno dieťa viac, ako práve majú. Na základe štúdií publikovaných Výskumným demografickým centrom (www.infostat.sk/vdc) vieme, že mladí ľudia udávajú ako jeden z hlavných dôvodov, prečo nemajú viac detí, sociálno-finančné otázky.

Detský bonus je príležitosťou, aby sa mladé rodiny pri rozhodovaní mať ďalšie dieťa - versus - ekonomický tlak na návrat matky do zamestnania, mohli rozhodovať slobodnejšie.

Čo sa týka verejných výdavkov, v zákone o štátnom rozpočte na rok 2007 je rodina podporovaná celkovou sumou 30,7 mld. Sk. Táto čiastka predstavuje približne 1,71 percenta HDP. Podľa našich predstáv musí štát v čase demografickej krízy podporu rodiny výrazne zvýšiť, minimálne na 2 percentá HDP. V roku 2008 by teda podpora rodiny podľa našej predstavy činila minimálne 38 mld. Sk. Toto navýšenie by v plnej miere pokrylo náklady spojené s detským bonusom.

Len pre zaujímavosť, v roku 2007 predstavujú výdavky ministerstva školstva viac ako 50 mld. Sk, čo považujeme za správne. Ale ak nebudeme podporovať rodinu, budeme mať v budúcnosti koho vzdelávať?

Slovensko sa nachádza na chvoste európskych krajín z hľadiska počtu detí narodených ženám v plodnom veku. Tento nelichotivý fakt nemá iba kultúrno-spoločenské, ale aj ekonomické dôsledky. Menej narodených detí dnes znamená menej ľudí v produktívnom veku o dvadsať rokov. Menej ľudí v produktívnom veku ťažšie ufinancuje väčší počet ľudí na penzii, zvýšené výdavky na sociálne veci a na zdravotníctvo. Pri takomto vývoji hrozí pokles životnej úrovne.

Sme presvedčení, že Slovensko sa má pokúsiť tento trend zvrátiť alebo aspoň zmierniť. Bez ekonomických nástrojov to však nie je možné. Detský bonus považujeme ya dobrý nástroj, ako umožniť mať ďalšie dieťa tým rodinám, ktoré mali doteraz pocit, že im to ekonomická situácia nedovoľovala.

+ diskusia k článku
  z vlastnych penazi ?
   Juraj Ozabal     2.6.2007 22:14

doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.Informácie o Vladimírovi Palkovi

 
zadajte svoj e-mail:

   
© 2007 zapalka.sk