zapalka.sk -- blog systém www.zapalka.sk

Návrh Deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky o uznaní hladomoru rokov 1932 – 1933 na Ukrajine za genocídu

Sekcia Návrhy Vladimíra Palka :: 18.10.2007
 
 
Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky,

vedomá si, že hladomor na Ukrajine v rokoch 1932-1933 bol vyvolaný totalitným politickým systémom na likvidáciu ukrajinských roľníkov,

uznávajúc, že v mene historickej pravdy, demokratického smerovania európskeho spoločenstva a budúceho predchádzania zločinom, spáchaným v minulosti totalitným režimom,

pokladá hladomor na Ukrajine v rokoch 1932-1933 za akt genocídy, spáchaný Stalinovým totalitným režimom proti ukrajinskému národu, ktorého nevinnými obeťami sa stalo takmer desať miliónov jeho príslušníkov.

Dôvodová správa

V rokoch 1932-1933 sa stalo od sedem do desať miliónov ukrajinských roľníkov obeťami plánovaného hladu, umelo vyvolaného totalitným politickým systémom. Cieľom hladomoru bola masová likvidácia ukrajinských roľníkov a v mene sovietizácie krajiny potlačenie akéhokoľvek odporu proti kolektivizácii.

Tieto činy totalitného sovietskeho režimu majú podľa Konvencie OSN o predchádzaní a potrestaní zločinu genocídy zo dňa 9. decembra 1948 všetky znaky genocídy.

Smerovanie Slovenskej republiky v rámci európskeho demokratického spoločenstva vyžaduje celospoločenské odsúdenie všetkých politických prejavov totalitného zmýšľania a činov, vrátane tých, ku ktorým došlo pred sedemdesiatimi piatimi rokmi v susednej Ukrajine.

Aby sa v budúcnosti predišlo podobným zločinom, je nevyhnutné uvedomiť si skutočné príčiny tragédie ukrajinského národa pred sedemdesiatimi piatimi rokmi a uznať historickú pravdu, ktorú takmer polstoročie utajovali otvorení a tajní prívrženci stalinizmu.

Vzhľadom na úlohu a postavenie Národnej rady Slovenskej republiky pri budovaní modernej demokratickej štátnosti Slovenskej republiky má veľký význam verejné vyjadrenie postoja k jednému z najhrôzostrašnejších zločinov spáchaných stalinským režimom. Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky o uznaní hladomoru rokov 1932-1933 na Ukrajine za genocídu je prejavom nášho stotožnenia sa s Rezolúciou č. 1481 (z roku 2006) Parlamentného zhromaždenia Rady Európy o nevyhnutnosti medzinárodného odsúdenia zločinov totalitných komunistických režimov, ktorá uvádza: „Medzinárodné spoločenstvo má morálnu povinnosť vyjadriť bezodkladne jasné stanovisko týkajúce sa zločinov spáchaných totalitnými komunistickými režimami“.

Hladomor rokov 1932-1933 uznali za genocídu parlamenty desiatich krajín, Austrálie, Argentíny, Gruzínska, Estónska, Talianska, Litvy, Kanady, Poľska, USA, Maďarska, čím vyjadrili svoj postoj k tomuto hanebnému činu.


zapalka.sk -- blog systém www.zapalka.sk
© 2007 zapalka.sk