zapalka.sk -- blog systém www.zapalka.sk

SRo: Poslanec V. Palko chce politiku podporujúcu pôrodnosť európskych matiek

Sekcia Články Vladimíra Palka :: 16.10.2007
 
 
POSLANEC V. PALKO SA OBÁVA MOSLIMOV, CHCE POLITIKU PODPORUJÚCU PÔRODNOSŤ EURÓPSKYCH MATIEK 15.10.2007; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál; 18.00; BARBORÁK Jaroslav

Jana DOVČIAKOVÁ, moderátorka:

"Vladimír PALKO z KDH je proti tomu, aby sa demografická kríza v Európskej únii riešila prisťahovalectvom. Obáva sa, že členské štáty únie by zaplavili najmä moslimovia, s ktorých začlenením do spoločnosti má únia podľa neho problém už teraz. Potrebujeme politiku, ktorá podporí pôrodnosť európskych matiek - tvrdí poslanec Vladimír PALKO. Viac povie Jaroslav BARBORÁK."

Jaroslav BARBORÁK, redaktor:

"Potrebujeme deti, nie prisťahovalcov. Vladimír PALKO takto reaguje na úvahy eurokomisárov riešiť demografickú krízu v Európskej únii imigračnou politikou. V Európskej komisii totiž vypočítali, že v najbližších dvoch desaťročiach bude únia potrebovať 20 miliónov prisťahovalcov."

Vladimír PALKO:

"Taká filozofia, ktorá hovorí, že tie milióny pracovníkov, ktoré nám budú chýbať kvôli nízkej pôrodnosti, je treba získať importom, dovozom zo všetkých končín sveta, tak to je šialenstvo, ktoré treba odmietnuť."

J. BARBORÁK:

"Eurokomisári Franco FRATTINI a Vladimír ŠPIDLA navrhujú riešenie cez tzv. európsku modrú kartu. Jej držiteľ by mohol určitý čas legálne pracovať v jednom členskom štáte. Povolenie by sa dalo neskôr predlžovať a rozšíriť aj o iné krajiny. Vladimír PALKO sa však obáva, že Európu by tak mohli zaplaviť moslimovia."

V. PALKO:

"Kto už príde, tak už neodíde do tej svojej ázijskej materskej krajiny a vidíme, že sa nevedia integrovať."

J. BARBORÁK:

"Je to predsudok - reaguje eurokomisár Vladimír ŠPIDLA. PALKOVE obavy sa podľa neho nezakladajú na realite."

Vladimír ŠPIDLA:

"Ak sledujete imigračné prúdy v Európe, no tak nie sú prevažujúcim spôsobom islamské."

J. BARBORÁK:

"Veľmi konzervatívne a úzke - tak PALKOVE postoje označil Robert FICO. Jeho obavy nezdieľa."

Robert FICO:

"Ja nemám problém s návrhom, ktorý prichádza z dielne Európskej komisie. Ja vôbec sa neobávam takých negatívnych dopadov, o akých dnes - ako obyčajne - straší pán PALKO."

J. BARBORÁK:

"Vladimír PALKO vidí riešenie v prorodinnej politike."

V. PALKO:

"Potrebujeme politiku, ktorá bude podporovať pôrodnosť európskych matiek. Nie politiku, ktorá organizuje dovoz ľudí do Európskej únie z iných končín sveta. Potrebujeme deti miesto migrantov."

J. BARBORÁK:

"Podľa Oľgy GYARFÁŠOVEJ z Inštitútu pre verejné otázky sú PALKOVE vyjadrenia veľkým zjednodušením."

Oľga GYARFÁŠOVÁ:

"Európa potrebuje aj deti, aj migrantov. A vlastne tá prorodinná politika a politika, ktorá by riešila problém nedostatku pracovnej sily sa nevylučujú."

J. BARBORÁK:

"Hovorca KDH Martin KRAJČOVIČ, po ňom Vladimír PALKO."

Martin KRAJČOVIČ:

"Ide o osobnú iniciatívu Vladimíra PALKA. O téme tlačovej besedy bolo KDH informované."

V. PALKO:

"Keby sme toľko sa venovali problému zvyšovania pôrodnosti, ako sa v Európe venujeme problému ako zvládnuť migráciu, no tak potom možno by sme na tom neboli tak zle."


zapalka.sk -- blog systém www.zapalka.sk
© 2007 zapalka.sk