domáca politika zahraničná politika ekonomika bezpečnosť vzdelávanie technológie kultúra
médiá viera rodina zdravie záľuby šport iné
zapalka.sk logo
RSS
prihlasovacie meno:

heslo:


[Registracia]
[Pravidla diskusie]

blogeri

 

najčítanejšie


najdiskutovanejšie

 

Informácie o nových článkoch

 
zadajte svoj e-mail:

Budovanie jednoty verzus prirodzená súťaž v KDH

domáca politika :: Rudolf Bauer :: 28.4.2007
> tlač
Na jednom z okresných snemov si presadil nemenovaný (s ohľadom na jednotu) politik záverečné slovo, v ktorom nekorektným spôsobom a bez serióznej argumentácie napadol názory kandidáta na predsedu V. Palka. Delegátom snemu ponúkol zorganizovanie konferencie, na ktorej by sa téma konzervatívnej solidarity diskutovala a odborne oponovala. Avšak po vyzvaní, aby tak aj urobil, zareagoval negatívnym slovenským, prečo by to robil. Toto je tá situácia, ktorej chcem venovať nasledujúcich zopár riadkov.

1. V slušnej konzervatívnej politickej strane si prirodzená súťaž o hocijakú funkciu vyžaduje korektnosť, čestnosť a cit pre spravodlivosť. Korektnosť v tom, že pokiaľ s niečím nesúhlasím, tak mám povinnosť povedať prečo a odhaliť svoju (serióznu) argumentáciu. Je to čestný postoj ktorým nič dlhodobo netratím aj keď ja alebo mnou podporovaný kandidát v súťaži neuspeje. Cit pre spravodlivosť zase vyžaduje aby som čo najobjektívnejšie hodnotil a prezentoval aj názor s ktorým prípadne nesúhlasím a dal priestor v diskusii aj druhej strane. Preto už samotný zámer presadiť si záverečné slovo, po ktorom už iní nemôžu reagovať je vo svojej podstate nečestný.

2. Neviem z čoho vzniklo slovenské porekadlo „ak zdochla koza mne, nech zdochne aj susedovi“, ale koreňom našej situácie je zrejme aj takýto postoj, ktorý samozrejme nebuduje jednotu ale ju narúša. Malé odbočenie - poznatkovo založená ekonomika (aj keď Klaus nevie čo to je) rozlišuje kodifikované (codified – explicit knowlege) a tiché (tacit knowledge) poznatky. Kodifikované sú tie, ktoré sa dajú získať štúdiom literatúry, na internete, v médiach ap. Ale až keď si človek uvedomuje skryté väzby, porozumie súvislostiam, pochopí dôležitosť a implikácie, dostane nápad, tak vznikajú tzv. tiché poznatky. V čistej podobe zostáva taký poznatok vlastníctvom jednotlivca, pokiaľ sa oň podelí, zostáva stále v úzkej skupine osôb. Časom sa však aj tiché poznatky môžu stať kodifikovanými. A zase naspäť. Ak zdochla koza mne, tak by som mal informovať suseda, čo sa stalo, prečo k tomu došlo, aby nezdochla aj jemu. Láska k blížnemu mi káže konať práve takýmto spôsobom. U kodifikovaných poznatkov v záujme budovania jednoty politickej strany je správnym postojom podeliť sa s tým čo viem aj s inými členmi tej istej politickej strany (ku ktorej mám navyše citový vzťah). A malo by to platiť aj pre tiché poznatky. Moje odborné poznatky, moje zistenia, moje záblesky poznania v rámci budovania jednoty strany ponúknuť aj ostatným v úzkej skupine osôb – členov KDH.

3. Nekorektné postoje nebudujú spoločenstvo, ale ho rozkladajú. Len kritika resp. vyjadrený nesúhlas vychádzajúca z kresťanského postoja spoločenstvo nerozkladá, ale posúva dopredu. A takto prejavený názorový rozdiel nikoho zo spoločenstva nevylučuje a neohrozuje.

Ešte raz k poznatkom, tiché poznatky zostávajú väčšinou v úzkej skupine ľudí, čiže sú teritoriálne vymedzené. Takýto typ poznatkov je jednou z vedľajších výhod (spillovers) pre ktoré sa investori umiestňujú radi blízko pri sebe. Vzniká tak aglomeračná ekonomika, rastové póly. A to je zdrojom regionálnych rozdielov, čo je špecifickým problémom Európy aj Slovenska. Ale o tom niekedy inokedy.

Rudolf Bauer

+ diskusia k článku
  na podporu myšlienok korektnosti
   andrej     2.5.2007 10:15
  RE: na podporu myšlienok korektnosti
   Fero     7.7.2007 23:51

doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc.Informácie o Vladimírovi Palkovi

 
zadajte svoj e-mail:

   
© 2007 zapalka.sk